some_text
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Svensson & Son Måleri AB

Behandling av personuppgifter – information enligt GDPR

Svensson & Son Måleri AB är medvetna om värdet av personlig integritet och är mån om att efterleva gällande dataskyddsregler (Dataskyddsförordningen GDPR). Svensson & Son Måleri AB säkerställer att var och en får lagstadgad rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

Svensson & Son Måleri AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som erhålls i samband med utförandet av dess tjänster eller i samband med övrig kontakt med Svensson & Son Måleri AB. Utan att detta sker har Svensson & Son Måleri AB ingen möjlighet att erbjuda sina tjänster eller att ingå andra för verksamheten nödvändiga avtal.

Svensson & Son Måleri AB behandlar personuppgifter i huvudsak för att utföra och administrera de måleri- och övriga tjänster bolaget tillhandahåller, för redovisnings- och faktureringsändamål, samt för att värna om sina anställda.

Svensson & Son Måleri AB behandlar personuppgifter med rättslig förpliktelse som laglig grund. Detta gäller för bl.a. de personuppgifter som måste behållas av Svensson & Son Måleri AB enligt bokföringslagen och ev. annan lagstiftning.

Svensson & Son Måleri AB kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (1) det särskilt överenskommits mellan Svensson & Son Måleri AB och dig som personuppgifterna rör, (2) om det är nödvändigt för att Svensson & Son Måleri AB ska kunna fullgöra lagstadgad skyldighet i någon form, eller (3) om Svensson & Son Måleri AB anlitar någon utomstående leverantör av något slag som utför uppdrag för Svensson & Son Måleri AB räkning.

Du har rätt att utan kostnad begära information från Svensson & Son Måleri AB om hur personuppgifter som berör dig behandlas samt begära att dessa raderas eller ändras förutsatt att det finns laglig grund för detta önskemål. Svensson & Son Måleri AB kommer då utan mer än nödvändig fördröjning rätta till eller radera dessa uppgifter.

Vid eventulla frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@svenssonoson.se

Målare i Trelleborg

Svensson & Son Måleri AB

some_text

Sjövägen 7B
231 75 Beddingestrand

Ola Svensson        Jan-Erik Svensson
0708 246491          0708 246490

info@svenssonoson.se

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

some_text

Alla våra uppdrag offereras i förväg för att du som kund skall känna dig trygg och säker. Kontakta oss med dina frågor så tar vi fram en kostnadsberäkning på arbetet.


Copyright © 2013 Svensson & Son Måleri AB
Sitemap | Integritetspolicy